home info bestuur agenda projecten foto's contactNader met aandacht tot dit groene plein
Een kleine weelde onder lage bomen
Hier is de rust zo jong en zo volkomen
Als de lentewind en najaarszonneschijn

W. de Mérode
Met deze woorden karakteriseerde dichter Willem de Mérode het idyllische stadje Sint-Anna ter Muiden, een stadje dat vele dichters en schilders inspireerde, en dat in het verleden een tijdlang fungeerde als belangrijke ontmoetingsplaats voor kunstenaars. Dit artistieke verleden van het nu zo rustige stadje, bracht Jan Peter Kakebeeke er toe een nieuwe culturele stichting in het leven te roepen: de "Kunstkring Sint-Anna ter Muiden. Deze stichting wil het verleen doen herleven en Sint-Anna ter Muiden opnieuw tot een centrale plaats maken waar kunstenaars en kunstminnenden elkaar treffen, en waarbij het accent zal liggen op 'grensoverschrijding' in de meest letterlijke zin van het woord: het aanhalen van artistieke banden tussen de buurlanden Nederland en België

Doelstellingen
De stichting wil culturele manifestaties organiseren op het terrein van muziek, poëzie, literatuur, voordracht, architectuur en beeldende kunst. Kunstenaars worden benaderd door het bestuur, maar kunnen zich uiteraard ook zelf aanmelden. De bestuursleden bezoeken de kunstenaars tijdens concerten of exposities, om zich een gedegen beeld te kunnen vormen van hun werk zodat zij de bezoekers van evenementen van de kunstkring optimaal kunnen informeren.
Naast het aantrekken van kunstenaars uit België en verder uit Nederland, wil de stichting ook graag een podiumplaats bieden aan streektalent. Niet alleen voor de regionale kunstenaars zelf, maar ook voor het publiek is het vaak extra aantrekkelijk om een streekgenoot aan het werk te zien of te horen. Daarnaast wil de Kunstkring in de toekomst ook samenwerken met scholen en opleidingscentra uit de regio, om ook de jeugd te betrekken bij cultuurprojecten.

Evenementen
De stichting streeft ernaar om regelmatig culturele manifestaties te organiseren rondom en in de N.H. Kerk te St. Anna ter Muiden. De programmering zal zo afwisselend mogelijk opgezet worden, waarbij het accent steeds op één bepaalde kunstvorm zal liggen. Combineren van meerdere kunstvormen behoort echter ook tot de mogelijkheden.
De evenementen zullen ruim van tevoren aangekondigd worden middels een nieuwsbrief, die voornamelijk per e-mail verzonden zal worden, maar desgewenst ook per post aangeleverd wordt. Geïnteresseerden kunnen zich abonneren op deze nieuwsbrief bij 'Contact'.

Sint-Anna ter Muiden
Informatie over het stadje kunt u verkrijgen op de website: www.sintannatermuiden.nl