home info bestuur agenda foto's contact
Monique de Paauw
voorzitter
Zeeuws-Vlaamse van origine, studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Gent (B.) en werkt momenteel als integraal jeugdarts 0-19 bij GGD Zeeland. Maakte als zangeres deel uit van het vocaal ensemble Cappella I Fiamminghi, dat zich voornamelijk bezighield met oude muziek, maar ook in het lichtere genre treedt zij op met wisselende musici. Zij houdt zich binnen de kunstkring voornamelijk bezig met het organiseren van concerten en heeft tevens de public relations in haar portefeuille. Zij onderhoudt de website, verzorgt de nieuwsbrieven en is het aanspreekpunt per e-mail.
Jan Peter Kakebeeke
secretaris
Woonachtig te Oostburg. Bekleedde voorheen schoolleidersfuncties en was werkzaam in de onderwijsbegeleidingsdienst. Deed sociaal pedagogisch werk. Daarnaast fotograaf, organisator van jeugdpoŽzieprojecten, inrichter van exposities, regisseur. Levert bijdragen op het terrein van poŽzie, muziek, voordracht. Oprichter van 'Het Open Dichthuis'. Heeft het onderhouden van contacten, nationaal en internationaal, in zijn portefeuille.
Cees Hamelink Cees Hamelink
penningmeester

Zeeuws-Vlaming van oorsprong en in hart en nieren. In het dagelijks leven gecertificeerd makelaar-taxateur en financieel-/hypotheekadviseur, met een grote belangstelling voor culturele activiteit, niet in het minst actief daarin om de streek levend te houden! Zowel op vlak van muziek, literatuur, architectuur, film is er veel te beleven.

Inmiddels langer dan een kwart eeuw in diverse lokale en regionale organisaties en besturen zowel organisatorische als praktische taken uitgevoerd.

Binnen de kunstkring hoofdzakelijk bezig met de financiŽle zaken en de nodige hand- en spandiensten.

Riet Masclee
lid
Oorspronkelijk afkomstig uit Noord-Holland maar inmiddels al 38 jaar woonachtig in Sluis. Altijd werkzaam geweest in de gezondheidszorg, waarvan de laatste jaren bij de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD. Heeft in de loop der jaren zitting gehad in diverse besturen, en nu dus ook in het bestuur van de Kunstkring die zij overigens al jaren een warm hart toedroeg, zo ook het kerkje van St. Anna ter Muiden waarin zij getrouwd is en haar kinderen gedoopt zijn.  Zij is geinteresseerd in literatuur en muziek.
Binnen de kunstkring zijn haar taken van praktische aard zoals het distribueren van affiches, het verzorgen van de catering en van attenties voor de kunstenaars, en de aankleding van de kerk.
  Irma Nietveld
 lid